Privacy verklaring voor Bezoekers

Privacy verklaring voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website van
Integra Multi Vendor Services B.V. bezoekt

1. Beheer

De website www.integramvs.com en alle gerelateerde (sub)domeinnamen (hierna te noemen Integra) worden beheerd door Integra Multi Vendor Services B.V., waarbij Integra een handelsnaam is van Integra Multi Vendor Services B.V.

2. Gegevens van bezoekers

2a. Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan Integra worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie tenzij er is ingeschreven voor een nieuwsbrief of actie door middel van naam en emailadres.
2b. Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de informatie op de website beter af te stemmen op de wensen van de bezoekers.
2c. Integra zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Integra kan de gegevens die door de bezoeker verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:
2d. Het na toestemming sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan. Maar alleen als daar toestemming voor is gegeven.
2e. Het (incidenteel) en na toestemming onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Integra denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.
2f. Bezoekers hebben het recht op inzage, rectificatie of wissing van hun gegevens
2g. Bezoekers hebben het recht op intrekking van de toestemming om hun gegevens te gebruiken.

3. Cookies

Integra maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. Daardoor kan Integra de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy verklaring terecht bij Integra. De contactgegevens staan onderaan deze pagina.

5. Inzagerecht

Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen.

6. Disclaimer

Integra is gerechtigd de inhoud van de Privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.